सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

मिति २०७७ भाद्र २६ गतेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित बोलपत्र आव्हानको सूचना।

मिति २०७७ भाद्र २६ गतेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित बोलपत्र आव्हानको सूचना। जलबिरे बनकाली हगाम सडक स्तरोन्त्ति बोलपत्र नं BRM/NCM/01/2077-078 र खाडिचौर चिम्लिङ सडक स्तरोन्त्ति बोलपत्र नं BRM/NCM/02/2077-078 ebidding मार्फत ppmo को वेबसाईट www.bolpatra.g

Pages