FAQs Complain Problems

अपडेट

रोजगार सम्बन्धित

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बेरोजगार व्यक्तिको सूची दर्ता सम्बन्धमा

७९/८० 02/12/2023 - 13:26 PDF icon बेरोजगार व्यक्तिको सूची दर्ता सम्बन्धमा_20791029.pdf

रोजगार सहायक पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

७९/८० 08/26/2022 - 16:37 PDF icon rojgar shayek result notice 20790510.pdf

रोजगार सहायक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धमा ।

७९/८० 08/17/2022 - 11:18 PDF icon rojgar sahayek shortlist notice.pdf

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

७८/७९ 07/12/2022 - 16:36 PDF icon rojgar sahayek vacancy_20790328.pdf, PDF icon रोजगार-सहायक आवेदन ढाँचा.pdf, PDF icon रोजगार-सहायक पाठ्यक्रम.pdf

जानकारी सम्बन्धमा

७८/७९ 02/11/2022 - 21:15 PDF icon जानकारी सम्बन्धमा_20781028_1085.pdf, PDF icon Final Aabedan format.pdf, PDF icon बेरोजगार व्यक्तिको सूची दर्ता सम्बन्धी सञ्चार सहजिकरण.pdf

दोस्रो त्रैमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा ।

७८/७९ 12/19/2021 - 15:14 PDF icon श्रोत फुकुवा.pdf