सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७७ भाद्र २६ गतेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित बोलपत्र आव्हानको सूचना।

७७/७८ 09/11/2020 - 13:14 PDF icon bolpatra BRM_NCB_01_2077_078_BRM_NCB_02_2077_078.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र रद्ध गरिएको सम्बन्धी सूचना।

७६/७७ 07/23/2020 - 16:54 PDF icon शिलबन्दी दरभाउपत्र रद्ध.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र रद्ध गरिएको सम्बन्धी सूचना।

७६/७७ 07/23/2020 - 16:43

मिति २०७७/०३/११ गतेको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित X-ray machine with CR System र रेबिज भ्याक्सिन स्टोरेज रेफ्रिजेरेटर खरीदको शिलबन्दी प्रस्ताव माग सम्बन्धी पुन प्रकाशित सूचना।

७६/७७ 06/25/2020 - 14:41 PDF icon xray machine shilbandi prastab 2077_03_11.pdf, PDF icon x-ray_300_mA specification.pdf, PDF icon CR System specification.pdf, PDF icon Refrigerator Specification.pdf

मिति २०७७/०२/२३ गतेको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित X-ray machine with CR System र रेबिज भ्याक्सिन स्टोरेज रेफ्रिजेरेटर खरीदको शिलबन्दी प्रस्ताव माग सम्बन्धी सूचना।

७६/७७ 06/05/2020 - 17:54 PDF icon xray machine shilbandi prastab.pdf, PDF icon x-ray_300_mA specification.pdf, PDF icon CR System specification.pdf, PDF icon Refrigerator Specification.pdf

सेनीटरी प्याड सप्लाईको आसयपत्र।

७६/७७ 06/03/2020 - 16:28 PDF icon सेनीटरी प्याड सप्लाई आसयपत्र.pdf

मिति २०७७/०२/०६ गते राष्ट्रिय दैनिक राजधानी पत्रीका मा प्रकाशित विभिन्न निर्माणकार्यको आशय पत्र सम्बन्धि सूचना।

७६/७७ 05/20/2020 - 21:01 PDF icon khadichaur mankha sadak ra bokse khola ko aasaya patra.pdf

सेनिटरी प्याड आपूर्तिका लागी शिलबन्दी प्रस्ताव माग गरिएको सूचना

७६/७७ 05/20/2020 - 18:07 PDF icon Shilbandi sanitari pad 2077-1-31.pdf

मिति २०७७/०१/२५ गते राजधानी दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित अधेंरी माखां सडक (BRM/NCB-01/2076-077) को आशय पत्रको सूचना।

७६/७७ 05/07/2020 - 11:52 PDF icon andheri mankha road aashaya patra.pdf

खाडिचौर मांखा सडक (BRM/NCB-02/2076-077) को बिद्युतिय खरिद प्रणाली (e-GP) र बोक्से खोला (BRM/NCB-03/2076-077) को बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद अन्तिम पटक थप गरिएको बारे जरुरी सूचना।

७६/७७ 05/06/2020 - 16:38 PDF icon khadichaur manka sadak ra bokse khola antim myad thap 2077_01_24.pdf

Pages