FAQs Complain Problems

अपडेट

वडा नं. ४, अदमारा

वडा नं. ४, अदमारा

वडाको जनसंख्या:  १८४१

वडाको सम्पर्क नम्बर:  ९८४५९६६०६६ ( सुर्जे तामाङ्ग, वडा अध्यक्ष ), ९८५११२३४०८ ( फुपा छिरिङ्ग तामाङ, वडा सचिव )

Ward Contact Number: 
9845966066