FAQs Complain Problems

अपडेट

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०८०/०८१ को दोश्रो त्रैमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण ८०/८१ Thursday, February 29, 2024 - 17:25 PDF icon दोश्रो त्रैमासिक.pdf
आ.व. २०८०/०८१ को पहिलो त्रैमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण ८०/८१ Thursday, February 29, 2024 - 17:25 PDF icon आ.व. २०८०-०८१ प्रथम त्रैमासिक.pdf
आ.व. २०७९/८० मा सामाजिक सुरक्षा पाउने लाभाग्राहीहरुको वडागत विवरण ७९/८० Friday, December 29, 2023 - 13:21 PDF icon samajik surakshya.pdf
आ.व. २०७८/०७९ को चौथो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण । ७८/७९ Sunday, August 7, 2022 - 11:37 PDF icon Ward 1_4th trimester.pdf, PDF icon Ward 2_4th trimester.pdf, PDF icon Ward 3_ 4th trimester.pdf, PDF icon Ward 4_ 4th trimester.pdf, PDF icon Ward 5_4th trimester.pdf, PDF icon Ward 6_4th trimester.pdf, PDF icon Ward 7_ 4th trimester.pdf, PDF icon Ward 8_ 4th trimester.pdf
आ.व. २०७८/०७९ को तृतिय त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण । ७८/७९ Friday, August 5, 2022 - 12:35 PDF icon ward 1_3rd trimester.pdf, PDF icon ward 2_3rd trimester.pdf, PDF icon ward 3_3rd trimester.pdf, PDF icon ward 4_3rd trimester.pdf, PDF icon ward 5_3rd trimester.pdf, PDF icon ward 6_3rd trimester.pdf, PDF icon ward 7_3rd trimester.pdf, PDF icon ward 8_3rd trimester.pdf
आ.व. २०७८/०७९ को द्वितिय त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरुको विवरण । ७८/७९ Monday, February 7, 2022 - 10:49 PDF icon ward 1_2nd trimester.pdf, PDF icon ward 2_2nd trimester.pdf, PDF icon ward 3_2nd trimester.pdf, PDF icon ward 4_2nd trimester.pdf, PDF icon ward 5_2nd trimester.pdf, PDF icon ward 6_2nd trimester.pdf, PDF icon ward 7_2nd trimester.pdf, PDF icon ward 8_2nd trimester.pdf
बलेफी गाउँपालिका कार्यालयको अपाङ्गता परिचयपत्र वितरणको स्थिति। ७७/७८ Friday, January 15, 2021 - 12:02 PDF icon अपाङ्गता परिचयपत्र वितरणको स्थिति_20770929.pdf