FAQs Complain Problems

अपडेट

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बलेफी गाउँपालिकाको विनियोजन विधेयक, २०८० ८०/८१ 07/25/2023 - 11:13 PDF icon बलेफी गाउँपालिकाको विनियोजन विधेयक, २०८०.pdf
बलेफी गाउँपालिकाको आर्थिक विधेयक, २०८० ८०/८१ 07/24/2023 - 15:59 PDF icon बलेफी गाउँपालिकाको आर्थिक विधेयक, २०८०.pdf
सार्वजनिक सेवा प्रवाह मापदण्ड, २०८० ७९/८० 07/02/2023 - 14:02 PDF icon सार्वजनिक सेवा प्रवाह मापदण्ड, २०८०.pdf
बलेफी गाउँपालिकाको अटो तथा ईलेक्ट्रिक रिक्सा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 06/12/2023 - 16:24 PDF icon अटो तथा ईलेक्ट्रिक रिक्सा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
सामुदायिक विद्यालय दिवा खाजा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 06/12/2023 - 12:14 PDF icon सामुदायिक विद्यालय दिवा खाजा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९.pdf
बलेफी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ ७९/८० 07/23/2022 - 10:51 PDF icon बलेफी गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकको आर्थिक ऐन,२०७९.pdf
बलेफी गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन २०७६ ७६/७७ 06/14/2022 - 13:41 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६.pdf
बलेफी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ ७४/७५ 06/14/2022 - 13:18 PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) एेन २०७५.pdf
बलेफी गाउँपालिकाको स्थानीय विपद व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 06/14/2022 - 12:41 PDF icon bipad bebasthapan karyabidhi 2075.pdf
बलेफी गाउँपालिका विषयगत शाखा कार्य विवरण ७६/७७ 04/23/2021 - 13:28 PDF icon bishayagat shakha job description.pdf

Pages