FAQs Complain Problems

अपडेट

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय भ्रमण आदेश ८०/८१ 01/13/2024 - 14:25 PDF icon भ्रमण आदेश.pdf, PDF icon दैनिक तथा भ्रमण खर्चको बिल.pdf
व्यवसाय दर्ता/ नवीकरण फारम ७९/८० 12/27/2023 - 15:12 PDF icon व्यावसाय दर्ता नवीकरण फारम.pdf
बिदाको माग फारम ८०/८१ 10/10/2023 - 12:53 PDF icon बिदाको माग फाराम (1) (2).pdf
अस्थायी/करार कर्मचारीको लागि कार्यसम्पादन मुल्यांकन फारम ८०/८१ 10/10/2023 - 12:51 PDF icon का. स. मु. फारम ( करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको लागि ).pdf
का.स.मु. फारम ८०/८१ 07/24/2023 - 12:24 PDF icon स्थानीय सेवा कर्मचारी का स मु1 (2).pdf
करार दरखास्त फारम ७९/८० 07/06/2023 - 12:22 PDF icon करारको लागि दरखास्त फारम.pdf
माग फारम ७९/८० 09/04/2022 - 13:21 PDF icon माग फारम.pdf
सम्पति विवरण फारम ७९/८० 07/24/2022 - 17:18 PDF icon property-description.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नवीकरणका लागि दिने निवेदनको ढाँचा ७९/८० 07/21/2022 - 13:05 PDF icon SocialSecurity nabikaran faram.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नाम दर्ताका दिने दरखास्तको ढाँचा ७९/८० 07/21/2022 - 13:00 PDF icon SocialSecurityApplicationForm.pdf

Pages