FAQs Complain Problems

अपडेट

वडा नं. ८, लामोसाँघु

वडा नं. ८, लामोसाँघु

वडाको जनसंख्या:  १७६३

वडाको सम्पर्क नम्बर: ९८५११९५२२५ ( रमेश कुमार श्रेष्ठ, वडा अध्यक्ष ), ९८४३१०८३५९ (बिमला चालिसे, वडा सचिव)

Ward Contact Number: 
9851195225