ग्यालरी

स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्य कार्यालयको प्रतिनिधिको उपस्थितिमा पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा कार्यक्रम, न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा मापदण्ड र कोभिड १९ जोखिमको अवस्थामा गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशुलाई नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको अन्तरिम निर्देशिका मापदण्ड अनुसार सेवा प्रवाह सम्बन्धमा orientation कार्यक्रम।

मिति: 07/07/2020 - 17:34
, , , , , , , , , , , , , , ,
मिति: 05/11/2020 - 16:42
, , , , , , , , , , ,

Pages