FAQs Complain Problems

जुगल गाउँपालिका र बलेफी गाउँपालिकाद्वारा संयुक्त रुपमा सञ्चालित रत्नराज्य कोभिड-१९ आइसोलेसन केन्द्रको व्यवस्थापन तथा उपचारमा खटिने जनशक्ति र सहयोगदाताहरुलाई सम्मान कार्यक्रम ।