मिति २०७७/०३/११ गतेको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित X-ray machine with CR System र रेबिज भ्याक्सिन स्टोरेज रेफ्रिजेरेटर खरीदको शिलबन्दी प्रस्ताव माग सम्बन्धी पुन प्रकाशित सूचना।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: