FAQs Complain Problems

अपडेट

वडा नं. ६, मांखा

वडा नं. ६, मांखा

वडाको जनसंख्या: २३११   

वडाको सम्पर्क नम्बर:  ९८५१०७५३६२ ( तेज बहादुर पराजुली, वडा अध्यक्ष )

Ward Contact Number: 
9851075362