गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अभिमुखिकरण गोष्ठी