FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

खाडिचौर मांखा सडक (BRM/NCB-02/2076-077) को बिद्युतिय खरिद प्रणाली (e-GP) र बोक्से खोला (BRM/NCB-03/2076-077) को बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद अन्तिम पटक थप गरिएको बारे जरुरी सूचना।

७६/७७ 05/06/2020 - 16:38 PDF icon khadichaur manka sadak ra bokse khola antim myad thap 2077_01_24.pdf

बोक्से खोला (BRM/NCB-03/2076-077) को बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद पुन थप सम्बन्धी जरुरी सूचना।

७६/७७ 04/29/2020 - 13:13 PDF icon bokse khola myad thap 2077_01_17 Notice.pdf

खाडिचौर मांखा सडक (BRM/NCB-02/2076-077) को बिद्युतिय खरिद प्रणाली (e-GP) मा बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद पुन थप गरिएको बारे जरुरी सूचना।

७६/७७ 04/28/2020 - 16:43 PDF icon khadichaur manka sadak myad thap 2077_01_16.pdf

बोक्से खोला (BRM/NCB-03/2076-077) को बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद पुन थप सम्बन्धी जरुरी सूचना।

७६/७७ 04/21/2020 - 13:46 PDF icon bokse khola myad thap 2077_01_08.pdf

खाडिचौर मांखा सडक (BRM/NCB-02/2076-077) को बिद्युतिय खरिद प्रणाली (e-GP) मा बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद पुन थप गरिएको बारे जरुरी सूचना।

७६/७७ 04/21/2020 - 09:33 PDF icon khadichaur manka sadak myad thap 2077_01_08.pdf

बोक्से खोला (BRM/NCB-03/2076-077) को बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद पुन थप सम्बन्धी जरुरी सूचना

७६/७७ 04/12/2020 - 17:53 PDF icon bokse khola myad thap 2076_12_30.pdf

खाडिचौर मांखा सडक (BRM/NCB-02/2076-077) को बिद्युतिय खरिद प्रणाली (e-GP) मा बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद पुन थप गरिएको बारे जरुरी सूचना

७६/७७ 04/12/2020 - 17:50 PDF icon khadichaur manka sadak myad thap 2076_12_30.pdf

बोक्से खोला (BRM/NCB-03/2076-077) को बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद पुन थप सम्बन्धी जरुरी सूचना

७६/७७ 04/05/2020 - 17:39 PDF icon bokse khola myad thap 2076_12_23.pdf

खाडिचौर मांखा सडक (BRM/NCB-02/2076-077) को बिद्युतिय खरिद प्रणाली (e-GP) मा बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद पुन थप गरिएको बारे जरुरी सूचना

७६/७७ 04/02/2020 - 17:35 PDF icon khadichaur manka sadak myad thap 2076_12_20.pdf

बोक्से खोला (BRM/NCB-03/2076-077) को बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धी जरुरी सूचना

७६/७७ 03/27/2020 - 06:41 PDF icon bokse khola myad thap.pdf

Pages