FAQs Complain Problems

अपडेट

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बलेफी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ ७९/८० 07/23/2022 - 10:51 PDF icon बलेफी गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकको आर्थिक ऐन,२०७९.pdf
बलेफी गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन २०७६ ७६/७७ 06/14/2022 - 13:41 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६.pdf
बलेफी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ ७४/७५ 06/14/2022 - 13:18 PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) एेन २०७५.pdf
बलेफी गाउँपालिकाको स्थानीय विपद व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 06/14/2022 - 12:41 PDF icon bipad bebasthapan karyabidhi 2075.pdf
बलेफी गाउँपालिका विषयगत शाखा कार्य विवरण ७६/७७ 04/23/2021 - 13:28 PDF icon bishayagat shakha job description.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ ७५/७६ 04/21/2021 - 15:19 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा सम्बन्धी ऐन २०७५.pdf
स्थानीय तहमा कानूनी सहजकर्ता नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 07/25/2019 - 17:09 PDF icon (क्याविनेट स्वीकृत) स्थानीय तहमा कानूनी सहजकर्ता नियुक्ति सम्बन्धि कार्यविधि,2076.pdf
बलेफी गाउँपालिकाको सडक मापदण्ड ७५/७६ 05/27/2019 - 12:23 PDF icon Sadak mapdanda balephi gaupalika.pdf
बलेफी गाउँपालिकाको व्यवसाय कर निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 09/03/2018 - 13:24 PDF icon बलेफी गाउँपालिकाको व्यवसाय कर निर्देशिका २०७५.pdf
बलेफी गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/03/2018 - 12:15 PDF icon बलेफी गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf

Pages