FAQs Complain Problems

अपडेट

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बलेफी गाउँपालिकाको मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 02/26/2024 - 15:23 PDF icon मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
टोल विकास संस्था (गठन तथा संचालन) कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 02/04/2024 - 13:00 PDF icon टोल विकास संस्था (गठन तथा संचालन) कार्यविधि, २०८० राजपत्र.pdf
बलेफी गाउँपालिकाको कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 01/12/2024 - 08:48 PDF icon कृषि कार्यविधि.pdf, PDF icon कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०.pdf
बलेफी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८० ८०/८१ 07/25/2023 - 11:13 PDF icon बलेफी गाउँपालिकाको विनियोजन विधेयक, २०८०.pdf
बलेफी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० ८०/८१ 07/24/2023 - 15:59 PDF icon बलेफी गाउँपालिकाको आर्थिक विधेयक, २०८०.pdf
सार्वजनिक सेवा प्रवाह मापदण्ड, २०८० ७९/८० 07/02/2023 - 14:02 PDF icon सार्वजनिक सेवा प्रवाह मापदण्ड, २०८०.pdf
बलेफी गाउँपालिकाको अटो तथा ईलेक्ट्रिक रिक्सा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 06/12/2023 - 16:24 PDF icon अटो तथा ईलेक्ट्रिक रिक्सा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
सामुदायिक विद्यालय दिवा खाजा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 06/12/2023 - 12:14 PDF icon सामुदायिक विद्यालय दिवा खाजा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९.pdf
बलेफी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ ७९/८० 07/23/2022 - 10:51 PDF icon बलेफी गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकको आर्थिक ऐन,२०७९.pdf
बलेफी गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन २०७६ ७६/७७ 06/14/2022 - 13:41 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६.pdf

Pages