सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोक्से खोला (BRM/NCB-03/2076-077) को बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धी जरुरी सूचना

७६/७७ 03/27/2020 - 06:41 PDF icon bokse khola myad thap.pdf

खाडिचौर मांखा सडक (BRM/NCB-02/2076-077) को बिद्युतिय खरिद प्रणाली (e-GP) मा बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद थप गरिएको बारे जरुरी सूचना

७६/७७ 03/26/2020 - 19:56 PDF icon khadichaur manka sadak myad thap 2076_12_13.pdf

अंधेरी मांखा सडक (BRM/NCB-01/2076-077) को बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम म्याद पुन थप गरिएको बारे जरुरी सूचना

७६/७७ 03/15/2020 - 15:10 PDF icon andheri mankha sadak puna myad thap.pdf

अंधेरी मांखा सडक (BRM/NCB-01/2076-077) को बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम म्याद थप गरिएको बारे जरुरी सूचना

७६/७७ 03/06/2020 - 13:04 PDF icon andheri mankha sadak myad thap.pdf

बोक्से खोला नदी नियन्त्रण सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना।

७६/७७ 03/01/2020 - 11:05 PDF icon Bokshe kohla tender notice.pdf

मिति २०७६ फागुन १६ गतेको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित खाडीचौर मांखा सडकको ebidding सम्बन्धी सूचना।

७६/७७ 02/28/2020 - 12:31 PDF icon khadichaur mankha tender notice.pdf

अंधेरी मांखा सडक कालोपत्रे सम्बन्धी ebidding को सूचना।

७६/७७ 02/11/2020 - 12:32 PDF icon andheri mankha tender notice.pdf

आ. व. २०७६/०७७ को लागि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा विक्री शुल्कको ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना चौथो पटक प्रकाशन

७६/७७ 02/09/2020 - 11:39

आ. व. २०७६/०७७ को लागि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा विक्री शुल्कको ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना पुन प्रकाशन

७६/७७ 01/12/2020 - 16:07 PDF icon dhunga gitti bolpatra.pdf, PDF icon sarta tatha bandej.pdf

र्याफ्टीङ तथा कायोकिङ शुल्कको ठेक्का सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना।

७६/७७ 01/12/2020 - 15:19 PDF icon rafting kayeking bolpatra.pdf

Pages