FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Notice for tender

७९/८० 09/30/2022 - 21:20 PDF icon invitation for bids BRMNCB-05_2079-080.pdf

Procurements and supply of hd polythene pipe (Contract ID no. BRM/SQ-03/2078-079)

७८/७९ 04/07/2022 - 20:20 PDF icon procurement and supply of hd polythene pipe BRM_SQ-03_2078-079.pdf

मांखा खानेपानी आयोजनाको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 02/28/2022 - 12:18 PDF icon mankha khanepani invitation for bids 20781115.pdf

BRMNCB-W-052078-79 (Construction of Pepta Water supply Scheme Jalbire (8, 9, 3) ) को बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 12/26/2021 - 12:39 PDF icon BRMNCB-W-052078-79 (Construction of Pepta Water supply Scheme Jalbire (8, 9, 3) ).pdf

BRM/NCB-M-01/2078-079 Procurements and Supply of Medicine को आसयपत्रको लागि सूचना ।

७८/७९ 11/21/2021 - 20:43 PDF icon 03-Mangsir-2078-Sourya-Ashaya patra ko suchana BRM_NCM_M_01_2078079.pdf

BRM/NCB-M-01/2078-079( Procurement and supply of medicine) बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

७९/८० 10/05/2021 - 16:48 PDF icon procurement and supply of medicine 5th Oct 2021.pdf

जलबिरे बनकाली हगाम सडक (BRM/NCB-01/2078-079), कोठे विन्जेल धुस्कोट सडक (BRM/NCB-02/2078-079), खाल्डे तल्लोगाउँ सडक(BRM/NCB-03/2078-079) र तल्लोगाउँ सातदोबाटो सडक (BRM/NCB-04/2078-079) को आसयपत्र सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 10/04/2021 - 19:21 PDF icon आसयपत्र सम्बन्धी सूचना_20780618.pdf

जलबिरे बनकाली हगाम सडक (BRM/NCB-01/2078-079), कोठे विन्जेल धुस्कोट सडक (BRM/NCB-02/2078-079), खाल्डे तल्लोगाउँ सडक(BRM/NCB-03/2078-079) र तल्लोगाउँ सातदोबाटो सडक (BRM/NCB-04/2078-079) को प्राविधिक प्रस्ताव छनौट सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 09/23/2021 - 11:36 PDF icon BRM_NCB_01_02_03_04_2078_079 प्राविधिक प्रस्ताव छनौट.pdf

BRM/NCB-HB-10/2077_78 Construction of 15 bed hospital at jalbire को आसयपत्र सम्बन्धी सूचना

७८/७९ 08/25/2021 - 13:02 PDF icon BRM_NCB-HB-10_2077078_आसयको सूचना.pdf

BRM/NCB-01/2078-079, BRM/NCB-02/2078-079, BRM/NCB-03/2078-079 र BRM/NCB-04/2078-079 को बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 08/13/2021 - 12:03 PDF icon bid notice 20780429.pdf, PDF icon bid notice 13 Aug 2021.pdf

Pages