सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

अंधेरी मांखा सडक कालोपत्रे सम्बन्धी ebidding को सूचना।

७६/७७ 02/11/2020 - 12:32 PDF icon Balephi RURAL MUNICIPALITY anderi mankha road ebid.pdf

आ. व. २०७६/०७७ को लागि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा विक्री शुल्कको ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना चौथो पटक प्रकाशन

७६/७७ 02/09/2020 - 11:39

आ. व. २०७६/०७७ को लागि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा विक्री शुल्कको ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना पुन प्रकाशन

७६/७७ 01/12/2020 - 16:07 PDF icon dhunga gitti bolpatra.pdf, PDF icon sarta tatha bandej.pdf

र्याफ्टीङ तथा कायोकिङ शुल्कको ठेक्का सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना।

७६/७७ 01/12/2020 - 15:19 PDF icon rafting kayeking bolpatra.pdf

आ. व. २०७६/०७७ को लागि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा विक्री शुल्कको ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना।

७६/७७ 12/08/2019 - 12:15 PDF icon Bolpatra2076_2.pdf

आन्तरिक आय संकलन सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 10/15/2019 - 10:37 PDF icon Bolpatra 2076.pdf