FAQs Complain Problems

अपडेट

गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७९ चैत्र १४ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 05/09/2023 - 16:29 PDF icon २०७९-१२-१४ कार्यपालिका निर्णय.pdf

मिति २०७९ माघ २४ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 05/09/2023 - 16:24 PDF icon २०७९-पुष-२५.pdf

मिति २०७९ फागुन २५ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 05/09/2023 - 16:17 PDF icon २०७९11२५ कार्यपालिका निर्णय.pdf

मिति २०७९ पौष ११ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 05/09/2023 - 15:35 PDF icon CamScanner 05-09-2023 15.26.pdf

मिति २०७९ साल मंसिर २९ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

७९/८० 02/10/2023 - 17:27 PDF icon कार्यपालिका निर्णय 20790829.pdf

मिति २०७९ साल कार्तिक ३ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

७९/८० 02/03/2023 - 12:51 PDF icon कार्यपालिका निर्णय_20790703.pdf

मिति २०७९ साल आश्विन ६ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

७९/८० 02/03/2023 - 12:49 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय_20790606.pdf

मिति २०७९ साल भाद्र ६ गते को कार्यपालिकाको निर्णय

७९/८० 09/05/2022 - 17:17 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय_20790506.pdf

Pages