FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७९ साल कार्तिक ३ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

७९/८० 02/03/2023 - 12:51 PDF icon कार्यपालिका निर्णय_20790703.pdf

मिति २०७९ साल आश्विन ६ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

७९/८० 02/03/2023 - 12:49 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय_20790606.pdf

मिति २०७९ साल भाद्र ६ गते को कार्यपालिकाको निर्णय

७९/८० 09/05/2022 - 17:17 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय_20790506.pdf

मिति २०७९ साल श्रावण ३१ गते को कार्यपालिकाको निर्णय

७९/८० 08/31/2022 - 17:00 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय_20790431_10th meeting.pdf

मिति २०७९ साल असार ३० गते को कार्यपालिकाको निर्णय

७८/७९ 08/31/2022 - 16:57 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय_20790330_9th meeting.pdf

मिति २०७९ साल असार २३ गते को कार्यपालिकाको निर्णय

७८/७९ 07/15/2022 - 13:51 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय_20790323_8th meeting.pdf

मिति २०७९ साल असार १२ गते को कार्यपालिकाको निर्णय

७८/७९ 07/15/2022 - 13:36 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय_20790312_7th meeting.pdf

मिति २०७९ साल असार ३ गते को कार्यपालिकाको निर्णय (तेस्रो बैठक)

७८/७९ 06/22/2022 - 17:40 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय_20790303_3rd meeting.pdf

मिति २०७९ साल असार २ गते को कार्यपालिकाको निर्णय (दोस्रो बैठक)

७८/७९ 06/22/2022 - 17:39 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय_20790302_2nd meeting.pdf

मिति २०७९ साल जेठ २३ गते को कार्यपालिकाको निर्णय (प्रथम बैठक)

७८/७९ 06/22/2022 - 17:37 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय_20790223_1st meeting.pdf