FAQs Complain Problems

अपडेट

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बलेफी गाउँपालिका गाउँसभा माइन्युट, पुष ११, २०७९

७९/८० 09/17/2023 - 16:50 PDF icon बलेफी गाउँपालिका गाउँसभा माइन्युट, पुष ११, २०७९.pdf

बलेफी गाउँपालिका गाउँसभा माइन्युट, असार १२, २०७९

७९/८० 09/17/2023 - 16:50 PDF icon बलेफी गाउँपालिका गाउँसभा माइन्युट, असार १२, २०७९.pdf

मिति २०८० असार ०५ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 07/24/2023 - 14:57 PDF icon CCF24072023.pdf

मिति २०८० जेष्ठ २८ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 06/26/2023 - 15:06 PDF icon २८.pdf

मिति २०८० वैशाख २५ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 06/26/2023 - 15:04 PDF icon ४५.pdf

मिति २०७९ चैत्र १४ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 05/09/2023 - 16:29 PDF icon २०७९-१२-१४ कार्यपालिका निर्णय.pdf

मिति २०७९ माघ २४ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 05/09/2023 - 16:24 PDF icon २०७९-पुष-२५.pdf

मिति २०७९ फागुन २५ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 05/09/2023 - 16:17 PDF icon २०७९11२५ कार्यपालिका निर्णय.pdf

Pages