FAQs Complain Problems

"प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै सन्देश : बाल विवाहमुक्त हाम्रो प्रदेश" बलेफी गाउँपालिकामा बालमैत्री स्थानीय शासनको नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयन अवलम्बन तथा घोषणा र बाल विवाह अन्त्यका लागि समुदाय परिचालन सम्बन्धी गाउँपालिका स्तरीय २ दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम