संविधान तथा राष्ट्रिय दिवस २०७६को उपलक्ष्यमा आयोजित प्रभातफेरी तथा सरसफाई कार्यक्रम