FAQs Complain Problems

अपडेट

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बलेफी गाउँपालिकाको आ.व. २०७७/०७८ को अनुमानित आय व्यय विवरण

७७/७८ 07/16/2020 - 13:49 PDF icon आ.व. २०७७_०७८ को अनुमानित आय व्यय विवरण.pdf

बलेफी गाउँपालिकाको आ. व. २०७६/ ७७ को नीति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 08/02/2019 - 14:25 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम.pdf

बलेफी गाउँपालिकाको आ. व. २०७६/७७ को चालु तथा पुजिँगत बजेट

७६/७७ 08/02/2019 - 14:20 PDF icon Chalu.pdf, PDF icon Pujigat.pdf

बलेफी गाउँपालिकाको आ. व. २०७६/ ७७ को वडागत बजेट

७६/७७ 08/02/2019 - 13:10 PDF icon ward1.pdf, PDF icon ward2.pdf, PDF icon ward3.pdf, PDF icon ward4.pdf, PDF icon ward5.pdf, PDF icon ward6.pdf, PDF icon ward7.pdf, PDF icon ward8.pdf

बार्षिक नीति बजेट तथा कार्यक्रम २०७५_२०७६

७५/७६ 08/20/2018 - 12:46 PDF icon बार्षिक नीति बजेट तथा कार्यक्रम २०७५_२०७६.pdf

बलेफी गाउँपालिकाको बजेट कार्यक्रम

७४/७५ 03/15/2018 - 13:19 PDF icon गाउँपालिका बजेट ०७४।७५.pdf

बलेफी गाउँपालिका अन्तर्गतका वडाहरुको बजेट

७४/७५ 03/15/2018 - 12:55 PDF icon बलेफी वडा १ को बजेट, PDF icon बलेफी वडा नं. २ को बजेट, PDF icon बलेफी वडा नं. ३ को बजेट, PDF icon बलेफी वडा नं. ४ को बजेट, PDF icon बलेफी वडा नं. ५ को बजेट, PDF icon बलेफी वडा नं. ६ को बजेट, PDF icon बलेफी वडा नं. ७ को बजेट, PDF icon बलेफी वडा नं. ८ को बजेट

Pages