FAQs Complain Problems

अपडेट

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बलेफी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ ७५/७६ 09/03/2018 - 10:54 PDF icon बलेफी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७५.pdf
आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ दोस्रो संशोधन सहित ७४/७५ 07/13/2018 - 13:58 PDF icon शिक्षा कार्यविधी बलेफी गाउँपालिका कार्यपालिकाबाट पारित दोस्रो संशोधन.pdf
बलेफी गाउँपालिकाको बिनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 07/09/2018 - 11:58 PDF icon बलेफी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५.pdf
बलेफी गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको ऐन २०७५ ७५/७६ 07/09/2018 - 11:54 PDF icon बलेफी गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको ऐन २०७५.pdf
बलेफी गाउँपालिकाको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ को प्रथम संशोधन ७५/७६ 07/01/2018 - 11:57 PDF icon शिक्षा कार्यविधि प्रथम संशोधन २०७५.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 05/17/2018 - 14:37 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
बलेफी गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 05/17/2018 - 14:23 PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
'घ' वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 05/16/2018 - 13:27 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
बलेफी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन–२०७४ ७४/७५ 03/06/2018 - 14:29 PDF icon बलेफी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधी – २०७४ ७४/७५ 03/06/2018 - 14:22 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन कार्यविधि, २०७४.pdf

Pages